Karolina – KS personaltidning får ny form

Karolina är personaltidningen för Karolinska sjukhuset i Solna och Huddinge sjukhus.

Under 2015, när jag arbetade på Iris Media tog vi hand om formgivningen av tidningen och inledde uppdraget med en redesign och en översyn av tidningens innehåll tillsammans med redaktionen. Vår projektgrupp i förändringsarbetet var Maja Aase och jag för innehållsplanering och strategiskt förarbete. Sedan Malin Trotzig och jag för formgivningen.

Vi skapade en ny design så att den på bästa sätt samspelar med redaktionens uppdrag – att ”med värme och närhet bidra till en öppen kultur, där medarbetarna i sjukhuset delar och tar vara på den kunskap som finns”. Tidningen bidrar till att sprida den kunskapen. Och den har ett till uppdrag – att ”sprida förståelse för de huvudstrategier som sjukhuset följer”. Detta återspeglas i den nya innehållsstrukturen och formgivningen.

I den nya tidningen har vi planerat in innehållsavdelningar som ger utrymme för både utmaningar, dilemman och goda exempel i verksamheten – en verksamhet som är i stark förändring. Exempel på nya avdelningar är Min pryl, där sjukhusets många yrken lyfts upp, bildmässiga reportage och tydliga teman som förklarar och fördjupar på ett sätt som passar redaktionens sätt att arbeta. Tidningen blir även en viktig nyhetskälla som ska agera i samspel med sjukhusverksamhetens intranät.

Formgivningen av inlagan som paketerar och levererar redaktionens engagerade arbeten är gjord av Malin Trotzig som även har fortsatt redigera tidningen löpande under året efter omgörningen.

Jag har gjort den konceptuella formgivningen, omslag, färg, form och typografi. Med utgångspunkt i de strategiska tankar och kommunikationsbehov som framkom av det gemensamma förarbetet.

Budgeten var förhållandevis begränsad, vilket inte alls ledde till ett begränsat resultat, i min mening. Genom en positiv och på alla sätt framåtlutad dialog med redaktionen och ett effektivt arbete där första numrets skarpa material även användes som dummyinnehåll har vi haft ett starkt driv och fokus.

Med den öppna dialogen och den ömsesidiga inställningen präglandes av effektivitet och tillit till varandras kompetens fick vi tidigt en bra bild av vad vi skulle göra och gjorde det på kort tid.

Det här är den nya tidningsdesignen

karolina-omslag-nr11
Omslag: Det första numret av Karolina med vår formgivning. Färgskalan är baserad på sjukhusets profilfärger men anpassad för tidningsdesign och pappersvalet. Med några tillägg specifikt för tidningens identitet.

karolina-uppslag-bildrep

Tidningens visuella ”start” är ett bildreportage som följer efter ett mer packat inledande uppslag. Valet av innehåll eller vilken verksamhet i sjukhuset som lyfts i det mer bildsatta reportaget är flexibelt och lätt att arbeta med. Det som utmärker och håller ihop den här tidningsavdelningen är hur vi använder bildmaterialet. Det ger tidningen en bra balans eftersom vi vet att numrets huvudtema som ligger över mittuppslaget kan vara mer baserat på grafik och text och snarare än foto.

karolina-uppslag-bildrep1 karolina-uppslag-22-231

I Karolina arbetar vi med tre och en halv spalt som grid. Den halva spalten gör oss flexibla. Vi kan exempelvis tvinga in luft i uppslaget när det behövs för att lätta upp textmassa. och får en effektiv yta för fakta, illustrativa element, blickfång och ytterligare ingångar till läsningen.

karolina-sida-211