Sol på Fredvang – från Rambergstranda

Olja på
linneduk 96 x 130 cm

22 000 kr

Vill du veta mer om verket? Fråga mig!