Grafisk profil till RO Properties

Uppdrag: att skapa en grafisk profil för företaget inleddes med att vi identifierade företagets kärnvärden, marknadens syn på vår typ av verksamheter och var vi ska stå i förhållande till konkurrenter.

Arbetet med RO Properties visuella identitet inleddes med en serie arbetsmöten med företagets grundare och mig själv. Som alltid ledde jag det arbetet med datorfria möten. Det blir så mycket digitalt senare, så det är skönt att börja det hela offline, lätt för alla att delta i processen. 

Klassiskt förarbete och ganska likt den tidiga processen i arbetet med exempelvis interaktionsdesign – user stories, wireframes med mera. Detta för att identifiera företagets kärnvärden, marknadens syn på vår typ av verksamheter och var vi ska stå i förhållande till konkurrenter.

Vi inledde med processen för att ta fram en grafisk profil, vilket sedan förgrenades till att jag även hjälpte företaget med Powerpointmallar, Wordmallar, Visitkort och en hemsida.

Under hösten har samarbetet även lett till att vi gjort sidoprojekt som att identifiera ett varumärke (namn och koncept) för ett nytt bostadsprojekt som är under utveckling.

Så det kommer inom kort fler exempel på designarbeten. 

Så skapade vi en grafisk profil för företaget

Vi gav inte logotypen och företaget en färg likt ett fotbollslag utan har gett hela profilen en palett. Även logotypen kan visas i fleras palettens färger. På så vis kan företaget kommunicera lite mer inkännande med målgrupperna Bostadsköpare, kommuner och investerare, tre radikalt varierande målgrupper. 

Den första paletten är lite mer öppen, nyfiken och inkännande.

Den andra delen för att kommunicera seriositet & initiativkraft – lite mer upmarket.

Logotypen har växt fram ur ett initialt urval med ca 20 förslag kring företagens värdeord och en ”målkänsla”.

Typsnittet som använde till allt från hemsida till powerpoint och brevmallar är Wotfard. Det fjärde designprojektet i rad där jag valt typsnitt från de i mitt tycke extremt begåvade kreatörerna på Atipo i Gijón, Spanien.

Design av logotyp

Logotypen består av ett logogram och företagsnamnet. Logogrammet är en figur som strävar uppåt och framåt. Men med en bibehållen stadig kontakt med marken. Den har säkra distinkta former. Bokstäverna R och O går att uttyda ur figuren, liksom en abstrakt bild av mjuka, runda byggnader.

Logotypens friyta. Inget ska hända närmare än ett avstånd motsvarande ett ”O”. Man behöver inte mäta upp ett ”O” varje gång, utan ska se det som ett säkert
minimiavstånd.

Illustration bakgrundsmönster

Jag illustrerade en  serie bakgrundsbilder med ett diskret mönster. Mönstret består av logogrammet, som är sammansatt till ett repetitivt mönster.

Bakgrundsbilderna finns i drygt 30 färgkombinationer. De är framför allt skapade med några av grundfärgerna som botten. Sedan finns det en mängd variationer i vilka nyanser som används till de olika delarna av mönstret.

Illustration för nedre högra hörnet

En utveckling av logotypen till en liten stadsmiljö uppbyggd av bokstäver. Med avstamp i att akronymen RO formats till mjuka former som kan tolkas som runda byggnader bygger vi på lite med en ”bokstavsstad”, ingen logik i det mer än att det är naturligt att fortsätta med just bokstavsformer. RO syns längst fram – i fokus.

Illustration för nedre högra hörnet

En utveckling av logotypen till en liten stadsmiljö uppbyggd av bokstäver. Med avstamp i att akronymen RO formats till mjuka former som kan tolkas som runda byggnader bygger vi på lite med en ”bokstavsstad”, ingen logik i det mer än att det är naturligt att fortsätta med just bokstavsformer. RO syns längst fram – i fokus.

Webbplats

Som en avslutande och kanske mest betydelsefull insats skapade jag företagets webbplats.

  • Inledande interaktionsdesign. Vem agerar hur när de använder vår webbplats?
  • UX, användarupplevelsen.
  • Utveckling av plattformen
  • Kodning av gränssnittet.

Besök gärna roproperties.se.