fbpx

Lägg till din rubriktext här

Re-design av bank- och finansvärldens branschtidning

Under 2015 hjälpte jag tidningen Finansliv att förnya sin webbplats. Från strategiskt arbete och formgivning fram till lansering. I arbetet har jag haft rollerna: Innehållsstrategisk rådgivning, projektledning, grafisk formgivning och front end-kodning (CSS, HTML, Javascript).

Finansliv är branschwebben och branschtidningen för alla som arbetar i bank-, finans- och försäkringsvärlden. Bakom Finansliv som även har en stark position som arrangör av utvecklande branschevenemang står Finansförbundet.

Därför behövde Finansliv förnyas

Fyra år efter lanseringen av den första versionen var det dags för Finansliv att från grunden se över sin webb. Jag var med när tidningen lanserades första gången och tidningens webb byggdes på bloggar som ett innehållsmässigt komplement till tidningen.

Det var rätt då och är fortfarande bra. Men nu behöver en växande tidnings webbnärvaro omfatta mer än så. Nya verksamheter har växt fram inom Finanslivs varumärke. Inte minst event. Därför var det nödvändigt att strukturera om webben från grunden.

Den nya webbplatsen speglar dagens Finansliv

Resultatet är i min mening ett fint exempel på hur fackförbundspress kan vara relevant och på online:

Det här ska en fackförbundsredaktion – i min mening – kunna erbjuda online 2016.

// Jonas Melcherson

• Innehåll som kan hjälpa alla i finansbranschen att hänga med i sin omvärld.

• Tjänster som hjälper besökare att lära nytt för sin individuella så väl som för det egna företagets framtid.

• En mix av nytta och inspiration med kompetensutvecklande event, kurser, guidande innehåll, fackligt arbete och bloggande svenska kollegor från hela planeten.

• En strategi som verkar för den större bilden av organisationens verksamhet – utan att bli en kanal där man bedriver clickbait för rekrytering. Idag blir vi inte medlemmar för föreningslivets skull, utan för medlemmsnytta, mervärde som kommuniceras effektivt med innehåll i flera mediekanaler.

Den nya innehållsstrukturen presenterar huvudfokus på intresseområden snarare än typer av innehåll. Inte minst event kring intresseområdena. Bloggarna har tonats ner men är inte borttagna. De har en ny viktig roll under intresseområdena. Nytt är även att redaktionen arbetar mer med webbspecifika artiklar.

En organisations kommunikationsmål ska möta mottagarnas behov

Målet var som i alla utvecklingsprojekt att hitta beröringspunkterna mellan företagets egna mål och mottagarnas behov och förväntningar. Tjänster och innehåll som de behöver och lockas av – paketerade på ett enkelt sätt, vid rätt tid.

På nya Finansliv.se har vi konstruerat de viktiga eventsidorna så att de förändras över tid

Inför evenemanget behöver man förstå vad det handlar om. Fokus ligger på frågorna ”för vem?”, ”vad får man?”. Troligen fyller ingen i ett bokningsfurmulär utan att få svar på det.

På eventdagen skiftar fokus. Automatik inbyggd i de skräddarsydda mallarna  paketerar om informationen så att man i stället först möts av »när«, »var«, »hur«. – exempelvis, när blir det lunch och finns det WiFi?

Efter eventet skiftar fokus igen och eventen presenteras som rapporter om hur det var, med bildspel mm.

Mer än ett responsivt gränssnitt

Webbplatsen är utvecklad på WordPress och vi har vidareutvecklat en del av systemens grundläggande funktioner. Vi har gjort så att vissa typer av innehåll automatiskt kan reagera på- och förändras med givna tidpunkter som exempelvis dagen för ett evenemang. Då stuvad presentationen av innehåll om, för att motsvara besökares prioriteringarna på plats vid evenemanget. En ny sorts responsivitet som passar väl för små skärmar, inte minst för besökare av ett evenemang.

Gränssnitt för alla skärmar

Front end-kodning, programming av grafiskt utseendet och layout är en central del när man skapar en behaglig webbupplevelse. När det finns skärmyta ska bilder och layout få en chans att ta för sig.

För en liten mobil skärm anpassas grafiken med layoutregler för att bli överblickbar på en smal yta. Allt som tog för sig horisontellt paketeras om vertikalt.

För Finansliv.se har jag dessutom ändrat vad man ser och i vilken ordning. Med tanke på att man med en mobil i handen har andra behov och är mer otålig med långläsning.

Tack!

Redaktionen, Åsa, Diana och den dåvarande chefredaktören Unn Edberg gjorde ett fantastiskt jobb med att lyfta innehållet till vår nya gemensamma vision.

I arbetet har jag haft utmärkt hjälp av systemutvecklaren Martin Willstedt som har varit säkerheten själv, smart, lugn och klok.

Tack till alla som arbetade i projektet

// Jonas

Väldigt kul och lyckat projekt

Varukorg
sv_SESvenska