Langhammars raukfält

Olja på duk.
90 x 56 cm monterad på djup 3D-ram (4 cm)

11 900 kr

Vill du veta mer om verket? Fråga mig!