Badande barn i Shrinagar

Såld

Vill du veta mer om verket? Fråga mig!