fbpx

Lägg till din rubriktext här

Karriär – den nya tidningens grafiska profil och logotyp

20 maj 2015

Karriär – den nya tidningens grafiska profil och logotyp

När Jusektidningen blev tidningen Karriär inledde vi arbetet med en serie arbetsmöten. Vi arbetade tätt tillsammans med redaktionen från innehållsstrategi till grafiskt uttryck.

Det grafiska arbetet började med arbetet att hitta det övergripande grafiskt maner som skulle göra namnbytet och den nya tidningens inriktning självklar.

Jag testade en mängd stilar men var tidigt övertygad om att det intressanta, det vi borde få fram i grafiskt uttryck var spänningen mellan ett varmt, mjukt typsnitt och ett rakt, effektivt och stolt.

Vi har arbetat med en kombination av typsnittet Tungsten som rakt och utrymmeseffektiv rubrikstil tillsammans med komplementet Austin. Jag arbetade fram flera alternativ till logotyp och vi gick vidare med ett av dem. En variant som sedan förfinades till den som nu finns på tidningens framsida. Den är är stark i sin karaktär, men samtidigt varm och rund. Den ger kontrast och dynamik till omslagets rubrikstil

Logotypen och den större rubrikstilen på tidningsomslag ska som alltid väljas för att samsas på tidningens omslag nummer efter nummer. Så det är viktigt att den kombinationen sitter perfekt och fungerar oavsett sammanhang, som exempelvis omslagsbild.

karriar-logotyp-neg

Logotypen är alltså utvecklad för att placeras som tidningshuvud. Den har en robust grundkaraktär och klarar av att ligga ovanpå bilder utan att tydlighet eller läsbarhet blir lidande. Den återges i svart eller vitt beroende på de förutsättningar som omgivningen ger. Den ger därmed plats för färger i rubriker och bilder att framträda starkt. Det känns bra att ge redaktionen och tidningens formgivare den möjligheten. Det gamla namnet Jusektidningen behövde vara kvar i ordbilden, vilket här är löst i logotypens grundform och tidningshuvud.

Vid återgivning på mindre utrymme än 3 cm bredd används en omritad version av logotypen där de finare delarna av formerna är något mer stryktåliga.

I många sammanhang bestäms varumärkets yta av externa förhållanden. Ett exempel på det är Twitters och Facebooks kvadratiska yta för användarens, avsändarens porträttbild. Den kvadratiska ytan passar inte alls för de flesta varumärken i namnform. Men då kan däremot mer förenklade och grafiskt distinkta symboler fungera bra.

Fler exempel på användningsområden för avatarvarianten av logotypen är ikoner för bokmärke i smartphones och datorers webbläsare. I båda exemplen är ytorna små och kvadratiska.

Avatar

I de fallen används det här piktogrammet med ett K och de prickar som i namnet karriär ligger i tad över »i« och »ä«. De två bokstäverna med prickar står intill varandra i namnet Karriär. I logotypen är de ritade som en ökande skala. Liksom när en person går från punkt till punkt i karriären och ständigt växer med nya erfarenheter. Detta används även som ett fristående grafiskt element i tidningen.

Varukorg
sv_SESvenska