fbpx

Nya Karolinska Sjukhuset

1 juli 2015

Nya Karolinska Sjukhuset

Det här är på sätt och vis en av de mest komplexa bilden jag gjort. Bilden är beställd till personaltidningen Karolina som delas ut till alla sjukhusets medarbetare. Min bild skulle bli den första i sitt slag som nådde personalen och därmed ett första viktiga intryck av deras nya arbetsplats.

Val av illustrationsstil och mängd detaljer var naturligt viktigt. Men det som gör bilden speciell för mig som illustratör var svårighetsgraden i detaljerna. Från återgivning av rätt klädkod till tekniska detaljer.

Bland annat visas här det nya automatiska systemet för varutransporter som kommer att bli en del av personalens vardag. De är inte bara en symbol för det nya arbetssättet där alla avdelningars, även de kritiska operationsavdelningarnas  förbrukningsvaror ska levereras just-in-time i en variant av lean production-anda. Inga detaljer fick bli fel när vi gestaltade dessa robotvagnar och deras speciella transportlinjer upp genom speciella varuhissar.

En annan viktig teknisk detalj som verkligen behövde sitta helt rätt är de nya vårdavdelningarna där placeringen av arbetsplatser mitt på våningsplanet respektive i mantlar runt byggnaderna drar till sig personalens blickar.

Shopping Basket